COVİD-19 BİLGİ MERKEZİ

"Fesih Sınırlamasına, Ücretsiz İzin Uygulamasına ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Uzatıldı" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

03.07.2020

Fesih Sınırlamasına, Ücretsiz İzin Uygulamasına ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Uzatıldı

“Yargıda E-Duruşma Uygulaması” konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

23.06.2020

Yargıda E-Duruşma Uygulaması

“COVID-19’a İlişkin Normalleşme Adımları – Ürün Tanıtım Faaliyetlerine Devam Edilmesi” konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

17.06.2020

COVID-19’a İlişkin Normalleşme Adımları – Ürün Tanıtım Faaliyetlerine Devam Edilmesi

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz” konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

15.05.2020

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz

“COVID-19 Salgını Kapsamında Yargılama Faaliyetlerine İlişkin Süreler Tekrar Uzatıldı” konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

02.05.2020

COVID-19 Salgını Kapsamında Yargılama Faaliyetlerine İlişkin Süreler Tekrar Uzatıldı

"COVID-19 Salgını ve Uluslararası Tahkim Yargılamaları" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

28.04.2020

COVID-19 Salgını ve Uluslararası Tahkim Yargılamaları

"COVID-19 Kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Nezdinde Alınan Aksiyonlar" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

28.04.2020

COVID-19 Kapsamında İlaç ve Tıbbi Cihaz Konulu Güncel Gelişmeler - Alınan Aksiyonlar

"İnternet Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarını Etkileyecek" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

22.04.2020

İnternet Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarını Etkileyecek


"Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

22.04.2020

Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar

"Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Yeni Torba Yasa ile İş Hukuku Alanında Getirilen Son Düzenlemeler" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

21.04.2020

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Yeni Torba Yasa ile İş Hukuku Alanında Getirilen Son Düzenlemeler

"COVID-19 Salgınında Kişisel Verilerin Korunması" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

17.04.2020

COVID-19 Salgınında Kişisel Verilerin Korunması

"COVID-19 Salgını Nedeniyle Duran Kanuni Sürelerin Başlangıç Tarihleri" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

17.04.2020

COVID-19 Salgını Nedeniyle Duran Kanuni Sürelerin Başlangıç Tarihleri

"Milletlerarası Ticaret Odası Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020'yi yayınladı" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

16.04.2020

Milletlerarası Ticaret Odası Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020'yi yayınladı

"COVID-19 Salgınının Türk Rekabet Hukuku Uygulaması ve Yoğunlaşmaların Kontrolü Üzerine Etkileri" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

09.04.2020

COVID-19 Salgınının Türk Rekabet Hukuku Uygulaması ve Yoğunlaşmaların Kontrolü Üzerine Etkileri

"COVID – 19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

03.04.2020

COVID – 19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

"COVID-19 Salgınında Kişisel Verilerin Korunması" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

02.04.2020

COVID-19 Salgınında Kişisel Verilerin Korunması

"Son Değişikliklerle Koronavirüs Salgını Döneminde Kısa Çalışma" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

01.04.2020

Son Değişikliklerle Koronavirüs Salgını Döneminde Kısa Çalışma

"Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Yargılama Faaliyetlerine Etkisi" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

27.03.2020

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Yargılama Faaliyetlerine Etkisi

"COVID-19 Kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Nezdinde Alınan Aksiyonlar" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

27.03.2020

COVID-19 Kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Nezdinde Alınan Aksiyonlar

"Evden Çalışmada İşverenlerin İş Kazalarından Sorumluluğu" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

26.03.2020

Evden Çalışmada İşverenlerin İş Kazalarından Sorumluluğu

"Koronavirüs Salgını Kapsamında Anonim ve Limited Şirketlerin Olağan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Tedbirler" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

25.03.2020

Koronavirüs Salgını Kapsamında Anonim ve Limited Şirketlerin Olağan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Tedbirler

"Salgın Hastalıklar Süresince Sözleşmelerin İfası" konulu hukuki bilgilendirme notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

13.03.2020

Salgın Hastalıklar Süresince Sözleşmelerin İfası