ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışma Alanlarımızın Listesi

 • Altyapı, Kamu-Özel Ortaklığı ve İnşaat
 • Anti-Damping, Gümrük ve Ticaret Uyuşmazlıkları
 • Banka ve Finans
 • Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Deniz Hukuku
 • Enerji ve Doğal Kaynaklar
 • Fikri Mülkiyet
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Hava Hukuku
 • İslami Finansman
 • İş Hukuku
 • Kişisel Verilerin Mahremiyeti/Korunması ve Siber Güvenlik
 • Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar
 • Özelleştirmeler
 • Proje Finansmanı
 • Rekabet Hukuku
 • Sağlık ve Tıbbi İlaçlar
 • Sermaye Piyasaları
 • Sigorta ve Emeklilik
 • Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Vergi ve Mali Hizmetler
 • Yeni Teknolojiler
 • Yeniden Yapılandırma ve İflas
 • Yolsuzlukla Mücadele ve Beyaz Yaka Suçları
 •  

Altyapı, Kamu-Özel Ortaklığı ve İnşaat

Paksoy, büyük ölçekli kamu varlık ve altyapı projelerine ilişkin kamu-özel ortaklıklarında önemli bir deneyime sahiptir. Proje sözleşmeleri, izin ve onaylar, idare hukuku, dava takibi ve mevzuat başta olmak üzere kamu-özel ortaklıklarının her türlü unsuru ile ihale süreci, sözleşmenin uygulanması, imar işlemleri, çevre hukukundan doğan yükümlülükler ile ilgili derin bir tecrübeye sahibiz. Paksoy, inşaat, yönetim ve bakımı dahil olmak üzere kompleks yapı, santral, altyapı sistemleri, alışveriş merkezleri ve maden sahalarının inşaatı, yönetimi ve bakımı konularında proje sahipleri ve yüklenicilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Paksoy, uluslararası inşaat sözleşmelerinin uygulanmasında başlıca yöntemler hakkında da değerli deneyime sahiptir.

The firm’s energy and projects department is one of its core strengths
IFLR 1000

Anti-Damping, Gümrük ve Ticaret Uyuşmazlıkları

Paksoy, Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen anketlerin incelenmesi, bilgi toplanmasında destek olunması, bilgilendirme dilekçeleri, gizlilik beyanları, ek dilekçeler veya Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ek bilgi taleplerinin derlenmesi, ön soruşturma ve nihai tespitler de dahil olmak üzere soruşturmalar hakkında yorum ve görüş sunulması, nihai tebliğlerin incelenmesi, savunmaların geliştirilmesi, aleni duruşmalarda ve yerinde denetimlerde destek olunması dahil olmak üzere anti-damping ve anti-sübvansiyon soruşturmalarında çeşitli sektörlerdeki ulusal ve uluslararası müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimizi gümrük ve ticaret uyuşmazlıklarında da temsil ediyor ve Türk ticaret hukuku üzerine danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Very professional
Legal 500

Banka ve Finans

Paksoy altyapı yatırımları ve diğer borçlanma türleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası boyuttaki yatırım bankaları, ticari bankalar, ihracat kredisi kuruluşlarına, kaldıraçlı finansman, satın alma finansmanı, proje finansmanı, varlık finansmanı ve yapılandırılmış finansman da dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki tüm yerel ve uluslararası finansman işlemlerinde kredi alan ve veren taraflara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Paksoy’un banka borçlanmalarında sendikasyon kredileri ve iki taraflı kredi sözleşmeleri tahtında kredi veren ve ihraç eden tarafları temsil etmesi bankacılık sektörüne kapsamlı bir bakış açısı kazandırmıştır.

Well known for handling innovative banking transactions
Legal 500

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hukuku

Paksoy, başta e-ticaret, yazılım, bilgisayar donanımı, telekomünikasyon, fintech ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren müvekkiller olmak üzere çeşitli sektörlere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Kullanım şartları ve koşulları, gizlilik politikaları, çerez politikaları, üyelik sözleşmeleri ve son kullanıcı sözleşmeleri gibi her türlü internet sitesi dokümantasyonunu hazırlıyoruz. Paksoy müvekkillerine, dolandırıcılık, hakaret, sahte reklam, haksız rekabet, spam posta ve alan adı uyuşmazlıkları dâhil olmak üzere dijital ortamda vuku bulabilecek sorunlara ilişkin danışmanlık vermektedir. Ödeme sistemleri mevzuatı ve ilgili mevzuat ile gelen açık bankacılık, e-ticaret tekliflerinin yapılandırılması, online müşteri kazanımı ve içerik yönetimi gibi yeni kavramlara uyumunda hukuki destek sağlamaktayız. Ayrıca, dış kaynak kullanımı, lisanslama, satın alma ve hizmet anlaşmaları dâhil olmak üzere BT projelerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz.

Birleşme ve Devralmalar

Paksoy, müvekkillerine geniş bir sektör yelpazesi dahilinde uluslararası işlemler ve yurtiçi yatırım konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, stratejik sermaye kurumlarından özel sermaye kurumlarına kadar pek çok yatırımcıyı temsil etmektedir. Şirket satın almaları, hisse devirleri, konsolidasyon ve devralmalar, azınlık yatırımları, birleşme, bölünme, ortak girişimler ve ilgili anlaşmalar dahil olmak üzere çeşitli yatırımlarda hukuki danışmanlık veriyoruz. Regüle veya regüle olmayan sektörlerdeki müvekkillerimize birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık vermek ve Türkiye’de düzenleyici kurulların izin süreçleri boyunca onlara destek verme konusunda önemli deneyime sahibiz.

Paksoy's representation of diverse foreign entities on acquisitions further confirms its prominent status in the market
Legal 500

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Paksoy’un dava bölümü, uyuşmazlıkların kapsamı, boyutu, sayısı ile komplike konuları çözümleme yetisi bakımından Türkiye’de bu alanda önemli yere sahiptir. Sözleşme, haksız fiil, yolsuzluk ve diğer hukuki ihtilaflarda; ürün sorumluluğu, rekabet, icra ve iflas, vergi ihtilafları dahil olmak üzere dava takibi ile ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında, kamu kurumları nezdinde enerji, petrol, otomotiv, ilaç, banka-finans, sigorta, bilişim, kimya, üretim ve perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Kamu kuruluşları ile idari makamların yürüttüğü soruşturmalar kapsamında müvekkillerimize, yolsuzluğun önlenmesi, beyaz yaka suçları, denetim ve işlemleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık sağlıyor; yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi ve diğer mevzuatlar ile bağlantılı olarak soruşturma ve kovuşturmalarda görev alıyoruz.

Strong experience across a wide range of cases and industries
Legal 500

Deniz Hukuku

Müvekkillerimize deniz ticareti hukuku alanında danışmanlık hizmeti veriyor ve onları konşimento veya çarter partiden doğan ihtilaflar, yük ihtilafları, kurtarma ve yardım, çatışma, sigorta ihtilafları, deniz kirliliği ve gemilerin ihtiyati haczine ilişkin konularda mahkemeler ve idari makamlar huzurunda temsil ediyoruz. Paksoy'un deniz hukuku ekibi, deniz hukukunun çok disiplinli niteliği gereği sıklıkla dava takibi ve sigorta ekipleriyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Ekibimiz, müvekkillerimizin haklarının korunması amacıyla hazır bulunması gerekilen acil durumlara da cevap vermektedir.

Paksoy merits its high positions
IFLR 1000

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Paksoy, Türkiye’de yürütülen imtiyaz ve lisansa bağlı enerji ve doğal kaynaklar anlaşmaları hakkındaki büyük ölçekli projelerde dünya çapında ve Türkiye’de önde gelen müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Enerji varlıklarının satın alınması ve elden çıkarılması, lisans, izin ve ruhsat başvuruları dahil olmak üzere özellikle elektrik, petrol, ve gaz sektörlerinde çeşitli konularda aktif görev alıyoruz. Paksoy’un müvekkilleri arasında santral yüklenicileri, bağımsız elektrik üreticileri, kamu iktisadi kuruluşları, özel şirketler ve gayrimenkul geliştirme şirketleri; petrol ve gaz sektöründeki şirketler, mimarlık, mühendislik ve profesyonel hizmet şirketleri ve finansal kuruluşlar yer almaktadır. Paksoy’un deneyimi ve sektörel uzmanlığı müvekkillerimiz tarafından bilinmekte olup Paksoy’un dahil olduğu büyük projeler de bunu göstermektedir.

Ranked as a leading firm in Projects & Energy
Chambers and Partners

Fikri Mülkiyet

Paksoy, hem hukuki işlemler, hem de davalar açısından, fikri mülkiyet ve bilişim teknolojileri konularında engin deneyim sahibi olup, birleşme ve devralmalar, ortak teşebbüsler, sermaye piyasaları, ruhsatlandırma, dağıtım ve mevzuata uygunluk konularında her türlü fikri mülkiyet, veri koruma, e-ticaret, yazılım temini ve bilişim hizmetleri sözleşmelerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Paksoy aynı zamanda, Türk Patent ve Marka Enstitüsü’nün kararlarına yönelik yasal itirazlar, ticari marka, patent ve sektörel tasarımların iptaline ilişkin davalar ve ihlal davalarındaki tazminat talepleri ile ihtiyati tedbirler de dâhil olmak üzere çeşitli fikri mülkiyet anlaşmazlıklarında da değerli deneyime sahiptir.

Paksoy’s team is highly experienced in commercial and trade mark litigation, and regularly acts for multinational clients in relation to Turkish law aspects of commercial disputes.
Legal 500

Gayrimenkul Hukuku

Paksoy yerleşim, endüstriyel, ticari, altyapı ve turizm amaçlı taşınmazlar dahil olmak üzere büyük ölçekli gayrimenkul geliştirme projeleri, bu işlemlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi konusunda ciddi bir gayrimenkul deneyimine sahiptir. Paksoy, inşaat, yönetim ve bakımı dahil olmak üzere kompleks yapılar, santral, kitlesel yerleşim alanları, geçici yapılar, altyapı sistemleri ve alışveriş merkezi projelerinde, mülk sahipleri ve yüklenicilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Deneyimimiz, ihale süreci, sözleşme yapılması ve uygulanması, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve bunların çözümlenmesine kadar her aşamayı kapsamakta olup, imar süreci ve çevre hukuku danışmanlığını da içermektedir.

A “wealth of experience” in “providing quality services” to domestic and international clients
Who's Who Legal

Hava Hukuku

Paksoy, havacılık şirketleri, finansal kuruluşlar, yatırım bankaları ve işleticiler de dahil olmak üzere birçok sektörden yerli ve yabancı müvekkillerine havacılık finansmanı, havacılık uyuşmazlıklarının çözümü ve mevzuata ilişkin hukuki hizmet sunmaktadır. Havacılık finansmanı ve dava takibi konularında tecrübeli ekibimizle, müvekkillerimize hava aracı veya motoru alım-satımı, finansal ve operasyonel kiralama, teminatların tescili ve icrası, hava araçlarının zilyetliğinin geri alınması, yolcuların uğradığı ölüm veya bedensel zararlardan kaynaklanan davalar, yük ihtilafları, genel havacılık ihtilafları, mevzuat ve önleyici tedbirler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Paksoy merits its high positions
IFLR 1000

İslami Finansman

Paksoy, konvansiyonel bankalar, İslami finans kurumları, Türk katılım bankaları ve şirketlere İslami finansman işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk katılım bankaları, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, körfez bölgesi bankaları ve global finans kurumları da dâhil olmak üzere büyük piyasa düzenleyicileri ile çalışarak Türkiye'de İslami ürün geliştirme sürecinde ön sıralarda yer aldık ve almaya da devam diyoruz. İslami Finansman alanında hizmetlerimiz artan talep ile birlikte Türk finans piyasalarındaki ürün bazında genişlemektedir. Paksoy, Türk bankalarının kira (ijara), gayrimenkul olmayan ijara ve murabaha olmak üzere sukuk ihraçları dahil olmak üzere özellikle İslami finans işlemleriyle kredi sağlamalarında hukuk danışmanı olarak güçlü bir pozisyona sahiptir.

Market leader in Islamic Finance
Chambers and Partners

İş Hukuku

Paksoy, istihdam belgelerinin, hizmet akitlerinin ve personel kılavuzlarının incelenip hazırlanması, iç tüzük, sendika konuları, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin sonlandırılması ve düzenli müvekkillerimizin günlük iş hukuku sorunları da dâhil olmak üzere, iş hukukunun her alanında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Paksoy, iş hukuku davaları ve diğer iş hukuku sorunları dahil olmak üzere çeşitli konularda özellikle işverenleri temsil etmekte belirgin bir deneyime sahiptir. Paksoy’un iş hukuku ekibi iş sözleşmesi feshi veya uzlaşmaları, iş hukuku davaları ve danışmanlık konularında iş hukuku dava ekibiyle yakın olarak çalışmaktadır.

Highly rated for careful handling of sensitive matters
Who's Who Legal

Kişisel Verilerin Mahremiyeti/Korunması ve Siber Güvenlik

Paksoy, yerel mevzuat ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında meydana gelen gereklilikler bağlamında veri koruma konularında müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır. Bu kapsamda veri tabanların değerlendirilmesi, kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanması, kurum içi politika ve prosedürlerin hazırlanması, bildirimlerin ve onay formların oluşturulması, veri paylaşımı veya aktarılmasını içeren sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, yerel ve uluslararası veri transferleri, verilerin kullanımı ve veri kullanımının iş sürecine göre minimize edilmesi önerileri ve silinmesi ile anonimleştirme veya imha prosedürleri konularında danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. E-ticaret, mobil aplikasyonlar ve dijital ortamda yapılan reklamların proje kapsamında değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinin ve müşteri sadakat programlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına destek hizmeti sunuyoruz. Veri koruma mevzuatına uygun olarak düzenlenebilmeleri açısından müvekkillerimizin veri havuzu ve lisans yönetimi sistemlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca, TOM'lar, ihlal önleme ve bildirme, olay yönetimi prosedürleri, acil durum eylem planı ve güvenlik kuralları hakkında mevzuata uyum desteği sağlıyoruz.

Paksoy provides a great level of service to its clients. The lawyers are hailed as attentive, experienced and highly professional
Chambers and Partners

Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar

Paksoy, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele incelemelerinde hukuki danışmanlık vermekte ve müvekkillerine idari makamlar, vergi daireleri, düzenleyici kuruluşlar ile gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilen soruşturmalarda hizmet sağlamaktadır. Mevzuata uyum çalışmalarımız, müvekkillerimize ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Yasası (UK Bribery Act) ile uyumluluk konusunda hukuki inceleme yapma, kriz rehberleri hazırlamayı ve sözleşme incelemeleri gerçekleştirmeyi içermektedir. Paksoy, müvekkillerine istihdam ve veri koruma mevzuatına uygun biçimde ‘whistleblowing’ sisteminin kurgulanması, yürütülmesi ve whistleblowing ile ortaya çıkan usulsüzlüklerin çözümlenmesinde hukuki hizmet vermektedir. Diğer sektörlerin yanı sıra son dönemlerde çalışmalarımız rüşvetle mücadele ve mevzuata uyum alanında sorunların arttığı sağlık, ilaç, kimya ve enerji sektörlerinde ağırlık kazanmıştır.

The lawyers are hailed as attentive, experienced and highly professional
Chambers and Partners

Özelleştirmeler

Paksoy, petrokimyasallardan çeliğe, enerjiden doğal gaza, rafinerilerden otoyollara, piyangodan bankacılığa kadar her türlü teşebbüsün, kamuya ait kuruluşların satış, devir ve tasfiyesi ile özelleştirilmesi konularında yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özelleştirme işlemlerinin yapılandırılması ve hukuki incelemeden kapanışa kadar tüm safhalarında danışmanlık yapabilecek kapasitede deneyimli bir ekibe sahibiz. Piyasadaki özelleştirmeleri yakından takip etmekte ve büyük özelleştirme anlaşmalarının her iki tarafındaki güçlü deneyimimiz süreç boyunca müvekkillerimize kaliteli hukuki danışmanlık sunmamızı sağlamaktadır.

Paksoy's ongoing relationships with financial institutions, bidders and government agencies mean it is well placed to handle major privatisations, and it often acts for the Turkish Privatisation Administration
Legal 500

Proje Finansmanı

Paksoy, elektrik, petrol ve gaz, madencilik, altyapı, sağlık, alışveriş merkezleri projeleri dahil pek çok projede kredi veren kurumlar, finans kurumları, proje şirketleri, kurumsal yatırımcılar, üstlenici firmalar ile işletmecileri proje finansmanı bakımından faal olarak temsil etmektedir. Değerlendirme ve hukuki inceleme, teminatlarla ilgili belgelerin, proje belgelerinin ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesinin yanı sıra kredi sözleşmelerinin uygulama aşamasının denetlenmesi gibi proje finansmanı sırasında karşılaşılan hukuki mesele ve işlemlerde hizmet vermektedir.

Exceptional, boasts top notch abilities in this field
Who's Who Legal

Rekabet Hukuku

Paksoy, birleşme ve devralmalarda çözüm önerilerinin müzakeresi de dahil olmak üzere Rekabet Kurulu izni alınması konusunda müvekkillerini temsil etmekte ve rekabet hukukuna aykırılık ile ilgili soruşturmalar, ticari anlaşmalar ile lisans, acentelik, franchise ve dağıtım sözleşmeleri konularında önemli deneyime sahiptir. Kapsamlı deneyime sahip avukatlar ve Rekabet Kurulu’nda görev almış olan uzmanlardan oluşan rekabet ekibimiz sayesinde müvekkillerimize en zorlu işlemlerinde üst düzey hizmet sunmaktayız. Takımımız ayrıca uyum kontrolü, haksız rekabetten doğan tazminat talepleri konularında da danışmanlık sağlamaktadır.

Sağlık ve Tıbbi İlaçlar

Paksoy, ilaç, biyo-teknoloji, tıbbi cihazlar, besin takviyeleri, klinik araştırmalar ve özel hastaneler dahil olmak üzere sağlık konusunda pek çok farklı alanda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık ve ilaç sektörlerini ilgilendiren geniş bir konu yelpazesinde müvekkillerimize destek oluyor, Türkiye’deki ürün pazarlama ve satış süreçlerinin başından sonuna dek rehberlik ediyoruz. Ayrıca müvekkillerimize özellikle tanıtım ve ihalelere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler hakkında uyum süreçleri ve uygulamaları konusunda danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda, birleşme ve devralmalar çerçevesinde sağlık ve ilaç şirketlerini etkileyen konularda önemli deneyime sahibiz.

Paksoy is one of the few Turkish firms to gain recognition in this specialist area
PLC Which Lawyer

Sermaye Piyasaları

Paksoy, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kuruluşlara, yatırım bankalarına, aracı kuruluşlara, ihraççılara, ilk ve ikincil halka arzlar, borçlandırıcı işlemler, İslami finansman, sukuk ihracı, menkul kıymetler ve mevzuata ilişkin konular dahil olmak üzere sermaye, borç ve sermaye benzeri işlemler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Paksoy, gerek ihraç eden, gerek aracı kuruluş veya lider yönetici tarafında olmak üzere tahvil işlemlerind önde gelen borçlanma aracı ihraçları ile Ekipman Teminatlı Kredi Sertifikası (EETC) ihracı, bankalar için özkaynak niteliği taşıyan ihraçlar ve hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı gibi Türkiye’de kendi alanında ilk olan işlemlerde sermaye piyasaları hukuku danışmanı olarak önemli bir konuma sahiptir. Bu alandaki kuvvetli takımımız yerel veya uluslararası müvekkillerimize sermaye piyasaları işlemlerinde kaliteli hukuki hizmet sunmaktadır.

Has an impressive record
Legal 500

Sigorta ve Emeklilik

Paksoy, hayat dışı sigorta ve hayat sigortası ile bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve çok uluslu oyuncuları temsil etmektedir ve banka sigortacılığı anlaşmaları ve sektörel gereklilikler konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk sigorta ve bireysel emeklilik mevzuatı konularında ciddi bilgi ve birikime sahibiz. Geçmiş bir kaç yılda Türkiye’deki sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşme ve devralma işlemlerinde yabancı yatırımcıları temsil ettiğimiz önemli projeler bize ciddi tecrübe kazandırmıştır. Sigorta ve emeklilik sektöründeki müvekkillerimiz ve reasürans şirketlerine, Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olarak şirketler ve ticaret hukuku ve düzenleyici mevzuatlar açısından danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Highly recommended
PLC Which Lawyer

Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji

Paksoy olarak, sektörün hukuki ve düzenleyici konuları açısından kapsamlı bir uzmanlık gerektiren telekomünikasyon, medya ve teknoloji alanlarında önemli deneyimi olan bir takıma sahibiz. Müvekkillerimize ortak girişim, üretim ve lisans anlaşmaları, rekabet konuları ve fikri mülkiyet hakları gibi konuları da kapsayan birçok alanda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Telekomünikasyon, medya ve teknoloji alanlarındaki deneyimimiz, müvekkillerimizle ortak bir dil konuşmamızı ve işlemlerin her safhasında onlara daha iyi hizmet sunmamızı sağlamaktadır.

Very professional
Legal 500

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Paksoy, halka açık ve özel şirketlere şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında tedarik, lisanslama, distribütörlük, acentelik ve franchise sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm ticari sözleşmeler, şirketler hukuku, şirket yönetimi, hissedar hakları, ortak girişim, yönetim, hissedarlık sözleşmesi, içtüzükler, imza yetkilileri, şirket yeniden yapılandırması ve çıkış stratejileri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Paksoy, finansal hizmetler, sigorta ve emeklilik, endüstri ve üretim, enerji ve altyapı, sağlık ve ilaç, hızlı tüketim ürünleri ve perakende satış, yiyecek ve içecek, medya, telekomünikasyon ve teknoloji, havacılık ve savunma sektörleri dahil tüm temel sektörlerden müvekkillerle çalışmaktadır. Paksoy’un birleşme ve devralma konusunda danışmanlık alan müvekkillerinin büyük bölümü, ticaret ve şirketler hukuku alanında sürekli müvekkil olarak çalışmayı tercih etmektedir.

First Class Corporate Team
Legal 500

Tüketici Hukuku

Paksoy, ayıplı mal ve ayıplı hizmet sunulmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere tüketici hukukuna ilişkin geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Tüketici hukuku alanındaki çalışmalarımız, reklam mevzuatıyla ilgili başvurular dahil olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlara tüketici hukukuna ilişkin idari başvurular yapılmasını ve idari süreçlerin takibini de kapsamaktadır.

A significant player in the private equity sector and has acted in relation to various private placements. Well known by clients for its impressive resourcefulness
Who's Who Legal

Vergi ve Mali Hizmetler

Paksoy’un vergi ve mali hizmetler bölümü, vergi yapılandırması ve yeniden yapılandırma projelerinde vergisel açıdan en avantajlı hissedarlık, finansman ve dış ticaret modellerinin belirlenmesi konularını içermektedir. Bunun yanı sıra, işlem ve yatırımların en iyi şekilde yapılandırılması amaçlarıyla müvekkillerimize özel hizmetler sunmaktadır. Birleşme devralma, iflas ve sermaye, organizasyon, finans ve dış ticaret şemalarının yeniden yapılandırılması konularında alternatif ve yaratıcı çözümler sunuyoruz.

The firm prides itself on its commitment to its clients and offers a dedicated and professional service
Who's Who Legal

Yeni Teknolojiler

Paksoy müvekkillerine, bulut bilişim sistemleri, robotik, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G, blockchain ve kripto para gibi yeni gelişen teknolojilerin yasal uyumuna ilişkin danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu alanda, kişisel verilerin korunması, yasal mevzuata uyum, fikri mülkiyet, rekabet ve sözleşmeler hukuku başta olmak üzere regülasyonlardaki yasal gelişmeleri takip ediyor, değişiklikleri düzenli olarak raporlayarak danışmanlık veriyoruz. Müvekkillerimizin mevzuattan doğabilecek yükümlülükleri, üretim standartları, veri aktarımı, yasal zorunluluklar ve lisans yönetimine ilişkin alması gereken tedbirleri analiz ediyoruz.

Yeniden Yapılandırma ve İflas

Paksoy, şirket gruplarına yerel iştiraklerin işletme sermayesi gereklerini ve sermaye yeterlik gerekliliklerini sağlaması için zarar tazmin planı ve borç/özkaynak dengeleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Yeniden borçlanma ve tahvil yeniden yapılandırması, sorumluluk yönetimi uygulamaları gibi konularda da müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız. Alacak tahsili müzakerelerinde ve iflas işlemlerinde müvekkillerimize destek vermekte, icra daireleri ve iflas mahkemeleri nezdinde kendilerini temsil etmekteyiz. Çok yönlü uzmanlığımız sayesinde, müvekkillerimiz, Paksoy’un özellikle şirketler hukuku, finans, vergi ve dava uzmanlıklarını buluşturan ekibi aracılığıyla, finansal yeniden yapılandırma alanındaki deneyiminden faydalanmaktadır.

Commercially and technically sound
Who's Who Legal

Yolsuzlukla Mücadele ve Beyaz Yaka Suçları

Paksoy iç ve dış soruşturmalar, dolandırıcılık ve yolsuzluk davaları ya da soruşturmalarında kurumları temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda gerekli uzmanlığa sahip deneyimli avukatlardan oluşan ekibimiz ile hukuki inceleme gerçekleştirip, risk yönetimi konusunda destek sağlıyor, personel eğitimi veriyor, belge incelemesi, çalışan ve tanık görüşmesi ve mevzuat değerlendirmesiyle şirketlere özgü riskleri belirliyoruz. Birleşme ve devralmalar, satın almalar, ortak teşebbüsler veya stratejik ortaklıklar gibi konulara ilişkin olarak, yolsuzlukla mücadele alanında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.